Hållbart liv i Kungsbacka

Inspirerar till förändring för en hållbar framtid

"För att vinna kampen om att göra världen hållbar är den viktigaste platsen där vi måste arbeta det levande landskapet där vanliga människor finns. Det betyder att det är allas ansvar, och att alla har en roll i att se till att vi får en hållbar framtid."   

Bob Scholes, professor i systemekologi, Johannesburg.


Den lokala FN-föreningen och Naturskyddsföreningen i Kungsbacka vill tillsammans med alla andra goda krafter inspirera och bidra till att de globala målen i Agenda 2030 uppfylls och att en omställning till hållbar utveckling drivs i vår kommun. Därför har vi skapat denna websida, som nu är under uppbyggnad. Mer material kommer efterhand! Bara om vi alla tillsammans engagerar oss, kan vi hejda de pågående klimatförändringarna, bevara den biologiska mångfalden och ekosystemen som är grunden för vårt liv.     


             VÄRLDSMILJÖDAGEN

Den 5 juni varje år firas VÄRLDSMILJÖDAGEN över hela världen.

Det är en FN-dag för att skapa medvetenhet och uppmuntra till handling kring frågor om miljöhot och klimatförändringar. Världsmiljödagen belyser FN:s Globala Mål i Agenda 2030 inom miljöområdet och fokuserar på att återställa vår relation till naturen. 

2021

 inleds "Decenniet för Återställande av Ekosystem" som löper till 2030. I Kungsbacka FN-förening och Naturskyddsförening fokuserar vi år 2021 på det Globala Målet nr 12 "Hållbar konsumtion och produktion".  

Detta mål syftar till att säkerställa en hållbar förvaltning och nyttjande av jordens naturresurser - nödvändigt för att återställa och bevara planetens ekosystem.

Läs mer om vad det innebär i bloggen. 

TIPSPROMENADEN i Badhusparken 5 juni 2021


Den här viktiga och intressanta boken av den nu världskända professorn var första pris på tipspromenaden i Badhusparken på Världsmiljödagen 5 juni. Vinnare blev Linda Richards (bilden) och Kent Männistö som kom på andra plats och erhöll "Naturskyddsföreningens guide till ett hållbart liv". Grattis till er båda!

Kommunens svar på era tips!

Inför Världsmiljödagen år 2020 anordnade vi en tävling där man som medborgare kunde lämna in "Dina bästa tips för en hållbar livsstil". Tips och önskemål kunde också gå till Kungsbacka kommun, som nu har svarat på flera av era tips och kommenterat hur kommunen arbetar kring frågorna. 


"Vi ger allt en andra chans"

säger Lars Person, verksamhetschef för K2C, "Kungsbacka 2:a Chansen". Han gick till kommunen och arbetsförmedlingen med sin idé och 2017 öppnades verksamheten med cykelverkstad, försäljning av begagnade cyklar, second hand med barnleksaker, kläder och diverse prylar. Specialiteten förutom cyklar är ett skrädderi där Mahmoud med 25 års erfarenhet fixar det mesta.   

Visionen är motsatsen till slit och släng, både vad gäller människor och materiella resurser - att ge långtidsarbetslösa en andra chans och att främja återanvändning genom reparation av våra prylar.

Hur kan vi kungsbackabor stödja er vision, frågar jag. - Ni kan utnyttja våra produkter och tjänster. Köp en bra begagnad cykel, låt oss reparera istället för att lämna på tippen. Sy om och laga dina kläder, båtdynor och kapell, m.m. Och en sak till, vi tar emot dina saker som du inte längre behöver, men som någon annan, ev. efter lite reparation och kärlek kan få glädje av!

Det blir en win-win-wintjänst, tänker jag. För de som får arbete, för oss, men också för kommande generationer, eftersom vi då lämnar lite mer av jordens resurser också till dem.

Sven Svedulf
"Om vi vårdar jorden och djuren, våra ekosystem - tar de hand om oss!" 

Så säger Ann Schau, församlingsvärdinnan som vi hört har stor omsorg om vad hon serverar i Älvsåkers församlingshem.

Vi får ställa några frågor till henne, som vi tycker är viktiga: Vi svenskar hör till de "värstingländer" som konsumerar mest av jordens resurser. Har du några förslag om vad vi kunde dra ner på?

-Mat måste vi ha, men vi kan välja det som är bra för vår jord - eko Krav-produkter som är utan bekämpningsmedel och ger friskare jord. Om vi vårdar jorden och djuren, våra ekosystem, tar de hand om oss. Alla tjänar på det! 

Vi släpper ut ca 10 ton koldioxid per person och år, men om vi skall hejda medeltemperaturökningen till 2 grader, så behöver snittet för oss alla komma under 2 ton! vad anser du att våra politiker borde göra åt detta?

- De måste se till att det är lätt att göra rätt. Lösningen finns när man samarbetar - forskare, politiker, kyrkor och de unga. Genom praktiska exempel och att inge hopp går det att ställa om - pandemin visar det!

Vad borde vi, medborgare göra då?

- Vi måste öka vår medvetenhet om hur mat, kläder och varor produceras och varför vi väljer just dem - se över vårt beteende och vår attityd. Vi kan ge röst åt de som drabbas av ohälsosam produktion. Om vi är pålästa kan vi påverka affärer och beslutsfattare. Vi kan inspirera varandra och vara kreativa.

Har du själv ändrat på något i dina konsumtionsvanor?

- Ja, jag har börjat använda mer ekologiskt, Krav- och miljömärkt liksom matsvinn i mitt arbete och privat. Jag handlar på second hand, lånar, lagar och återvinner. I sista hand köper jag nytt. Min nyfikenhet har lärt mig mer om hur vårt liv och allting hänger ihop och vilken del jag själv har i det.


Gudomligt god vegansk kladdkaka 

150 g veganskt smör
1 dl bönvatten (vätskan i en tetra eller konservburk med bönor)
3 dl socker
2 dl vetemjöl
1 nypa salt
1 dl kakao

Gör så här: 
Sätt ugnen på 200 grader.
Smörj och bröa en form.
Smält smör, låt det svalna något.
Vispa bönvattnet till ett hårt skum, tillsätt sockret och fortsätt vispa tills det liknar marängsmet.
Tillsätt det avsvalnade smöret, rör ner kakao, vetemjöl och salt.
Häll smeten i formen och grädda i mitten av ugnen, ca 30 min.
Serveras ljummen eller kyld med hallon och grädde.

Lycka till!
/Ann
Vad har DU för tankar eller förslag för ett mer hållbart liv i Kungsbacka?

- i vår stad och kommundelar, skolor, arbetsplatser, bostadsområden, trädgårdar eller i vårt privatliv?

Skriv till oss och berätta! Vi vill samla alla goda idéer här, som vi alla kan inspireras av!

Skicka ett mejl till kungsbacka.fnforening@gmail.com
"Politikerna borde prioritera klimatkrisen efter sin magnitud!"

så svarar Simon Borg från Åsa, numera student i Lund, på min fråga vad politikerna borde göra åt det faktum att koldioxidutsläppen inte alls sjunker så som de måste, om vi skall kunna hejda klimatförändringarna.
- Jag blir trött på politiker som i sina visionsdokument säger ditten och datten, men när det väl kommer till kritan så bejakar de hellre andra intressen! Vi medborgare borde ställa högre krav på våra beslutsfattare. Krisen löses framför allt genom att tänka systematiskt. Personliga uppoffringar - om man nu tycker att det är det, behövs visserligen, men tonvikten på individen har varit för stor det senaste decenniet.

Men, har du själv ändrat på något i ditt sätt att leva?
- Jag är sedan 3 år tillbaka vegetarian och jag har de senaste 2,5 åren avstått från att flyga. Men, dessa förändringar har berikat, snarare än begränsat mitt liv!

Hållbar konsumtion i Kungsbacka?

Julia har undersökt kungsbackabornas koldioxidutsläpp!

Hur mycket växthusgaser släpper vi ut i Kungsbacka? Går det att veta något om det?
Julia Nordström är idag miljö- och klimatstrateg i Nynäshamns kommun. För några år sedan gjorde hon en undersökning av konsumtionsbaserade koldioxidutsläpp i Kungsbacka kommun. 

- Hur omfattande var din studie?
Det var en mastersuppsats vid Lunds universitet, vilket motsvarar 20 veckors heltidsstudier. Jag undersökte koldioxidutsläppen från livsmedel, flyg och s.k. offentlig konsumtion.
- Då måste jag fråga: Vad är det i vår konsumtion som orsakar mest utsläpp?
- Min studie visar att av dessa tre sektorer är det livsmedel som genererar mest utsläpp av växthusgaser.
- Om jag har läst rätt, så kom du fram till att ”medelkungsbackabon” släppte ut ca 2,4 ton koldioxid 2016 från sin livsmedelkonsumtion och strax över 2 ton från sina flygresor - stämmer det?
- Ja, men jag vill poängtera, att jag inte gjort någon enskild inventering av kungsbackabornas konsumtion. Den metod jag använt bygger på modeller och schablonvärden samt en hel del antaganden. Modellen bygger på inkomst - ju högre inkomst en individ har, desto mer antas hen konsumera.
- Hur mycket är 2,4 ton - har du något att jämföra med?
- Enligt Naturvårdsverket uppgick  genomsnittsvenskens utsläpp för sin livsmedelkonsumtion till 2,18 ton koldioxid år 2015. Medelinkomsten i Kungsbacka är högre än genomsnittsvenskens. 
- Jag har hört att vi svenskar flyger fem gånger mer än genomsnittsmänniskan i världen och i din undersökning läser jag att vi kungsbackabor flyger ännu mer - ca 40% mer än genomsnittsvensken! Kan det vara riktigt?

- Ja, även här spelar kungsbackabornas högre medelinkomst in, men jag har även använt data från en nationell resvaneundersökning som kartlägger individens flygmönster utifrån fler variabler.
- Jag vet att du inte undersökt hela sektorn ”transporter”, men jag misstänker att du har lite ”hum” ändå och är väldigt nyfiken, eftersom jag sett en uträkning som säger att vi kungsbackabor tillsammans kör 40 varv med våra bilar runt jorden - varje dag! I så fall blir väl summan av vår konsumtion av transporter mer än vår livsmedelskonsumtion?
- Enligt Naturvårdsverket (2018), så utgör vår konsumtion av livsmedel 16% och transporterna 20% av de totala konsumtionsbaserade utsläppen i Sverige.
- Då kommer jag att tänka på ett uttrycksätt: ”Äta bör man, annars dör man”! Men, vi kanske överlever, utan att flyga så mycket eller köra fossilbilar?
- Visst behöver vi äta för vår överlevnad, men för att vi skall nå klimatmålen behöver vi ändra alla våra vanor och vårt sätt att konsumera! Vissa utsläppsintensiva produkter, t.ex. rött kött, har stor betydelse för att minska utsläppen.
- Kommunerna har ju fått uppgiften och ansvaret att genomföra de globala målen i Agenda 2030. Har du några råd eller tankar om vad kommunens företrädare skulle kunna göra för att minska kungsbackabornas koldioxidutsläpp?
- Det är viktigt att kommunen agerar som förebild genom att säkerställa hållbara val i varje upphandling, investering och beslut. Vidare behöver kommunen skapa förutsättningar som underlättar för invånarna att göra hållbara val i vardagen. Dessutom kan man arbeta med kunskapshöjande insatser som motiverar till klimatsmarta konsumtionsval och bidra till samhällsdiskussioner av moralisk karaktär, exempelvis rättviseaspekter mot nästa generation.


Bidra till en bättre värld!

SENASTE BLOGGINLÄGG 
I VÅR BLOGG

Bli först att läsa våra nyheter!