Hållbart liv i Kungsbacka

Inspirerar till förändring för en hållbar framtid


Den lokala FN-föreningen och Naturskyddsföreningen i Kungsbacka vill tillsammans med alla andra goda krafter inspirera och bidra till att de globala målen i Agenda 2030 uppfylls och att en omställning till hållbar utveckling drivs i vår kommun. Bara om vi alla tillsammans engagerar oss kan vi hejda de pågående klimatförändringarna och nedbrytandet av ekosystemen, grunden för vårt liv.

Nu är det dags att vi tar hand om vår miljö och skapar en hållbar utveckling!


Kort om

VÄRLDSMILJÖDAGEN

Den 5 juni varje år firas VÄRLDSMILJÖDAGEN över hela världen.

Det är en FN-dag för att skapa medvetenhet och uppmuntra till handling kring frågor såsom miljöhot och klimatförändringar. Världsmiljödagen belyser FN:s Globala Mål i Agenda 2030 inom miljöområdet. 

Världsmiljödagen fokuserar på att återställa vår relation till naturen. 
I år inleds "Decenniet för Återställande av Ekosystem" som löper 2021-2030.

I Kungsbacka FN-förening och Naturskyddsförening fokuserar vi år 2021 på de Globala Målet nr 12 "Hållbar konsumtion och produktion".  

Detta mål syftar till att säkerställa en hållbar förvaltning och nyttjande av jordens naturresurser - nödvändigt för att återställa och bevara planetens ekosystem.


Aktiviteter Världsmiljödagen 2021

Just nu planerar vi nedanstående aktiviteter, men pga pandemin och gällande restriktioner är det osäkert i vilken omfattning de går att genomföra. Aktuell info kommer att publiceras här på vår hemsida.

UTSTÄLLNING OM 
HÅLLBAR KONSUMTION 
OCH PRODUKTION

Utställning på temat Hållbar Konsumtion och produktion planeras preliminärt finnas på Kulturhuset Fyren under vecka 21-22. 

TIPSPROMENAD OCH KLIMATMANIFESTATION 
I
BADHUSPARKEN

Preliminärt arrangeras aktiviteter lördag den 5 juni samt tillsammans med Urban Garden Day söndagen den 13 juni.Bidra till en bättre värld!

SENASTE BLOGGINLÄGG 
I VÅR BLOGG

Bli först att läsa våra nyheter!