Cirkulent

27.04.2020

En cirkulent är en person som anser sig vara en användare i en pryls livscykel, inte ägare. Ser behov och funktion framför begär.
Ordet har skapats av föreningen "Medveten Konsumtion".

Här lite kort:

Konsument vs cirkulent

  • Ägare av prylar/Användare av prylar
  • Mycket prylsvinn/Inget prylsvinn
  • Högt klimatavtryck/Lågt klimatavtryck
  • Värderar Kvantitet/Värderar kvalitet
  • Impulsköp/Genomtänkta köp
  • Begärstyrd/Behovstyrd


För att bli en cirkulent behöver du:

Dela med dig av dina prylar, d v s sälj, hyr eller låna ut sådant du inte längre behöver.

Ta väl hand om dina prylar - se det som att du inte äger prylen - du tar bara hand om den åt nästa användare.

Reparera mera - laga dina saker istället för att slänga och köpa nytt.

Välja kvalitet - om du behöver köpa något nytt - välj att köpa en pryl av ordentlig kvalitet som är producerad på ett miljövänligt och etiskt sätt. Och inte minst - dela den med andra.

Återbruka istället för att köpa nytt. Överväg alternativ till att köpa nytt när du behöver något. Har någon vän det jag behöver, finns det att hyra någonstans eller kan jag köpa det begagnat? Det finns flera företag som jobbar med att upcycla och göra återbrukade prylar av material som annars skulle slängts.

Läs mer om cirkulent här.