Digital workshop om Biologisk mångfald

13.05.2020

Tips! Torsdag den 28 maj anordnar nätverket Agenda 2030 i Väst en digital forumträff om Biologisk mångfald kl 8.30-12.20. 

Läs mer och anmäla dig hos Agenda 2030 i Väst på https://www.2030vast.se/digital-forumtraff-om-biologisk-mangfald/