Utställning på Kulturhuset Fyren

25.04.2020

En utställning kring årets tema biologisk mångfald och hållbar utveckling lokalt och globalt finns att se på Kulturhuset Fyren under vecka 23 (OBS! Nationaldagen stängt), 2-5 juni, under kulturhusets öppettider. 

Här kan besökare i egen takt titta och läsa, och ingen folksamling  eller trängsel ska behöva uppstå då utställningen finns tillgänglig under en längre period.

Temat är självfallet även i utställningen Biologisk mångfald samt hållbar utveckling. Denna utställning kommer att finnas tillgänglig under vecka 23, den 2-5 juni, under kulturhusets öppettider. Välkomna att titta in för att inspireras till hållbara val i din vardag!

Vi vill genom våra aktiviteter bidra till att bygga förståelse bland våra medmänniskor för hur allt levande på jorden är kopplat till varandra, samt uppmuntra till förändring av handlingsmönster för att ställa om till en hållbar utveckling inom planetens gränser.