Världsmiljödagen 2021

27.06.2021

Världsmiljödagen 2021 fokuserar vi i Kungsbacka på temat Hållbar konsumtion, med fokus på det Globala Målet nr 12. 

Mer om mål nr 12: En hållbar förvaltning av jordens naturresurser innebär bl.a följande delmål:

- att halvera matsvinnet från produktion till konsumtion 

- minska mängden avfall genom att förebygga, minska och återvinna avfall 

- uppnå miljövänlig hantering av kemikalier och avfall 

- minska mängden farliga och ohälsosamma utsläpp i luft, vatten och mark 

- uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder och hållbarhetsredovisning 

- främja hållbara metoder för offentlig upphandling 

- öka alla människors kunskap och medvetenhet om hållbara livsstilar 

- stärka utvecklingsländers tekniska kapacitet för hållbar konsumtion och produktion 

- utveckla verktyg för hållbar turism 

- avveckla skadliga subventioner och marknadsmönster som leder till slösaktiga konsumtionsmönster