Världsmiljödagen

21.04.2020

Här är ett inlägg för dig som vill veta lite mer om Världsmiljödagen och dess betydelse i arbetet att skapa medvetenhet och engagemang kring miljön på vår planet.

Den 5 juni varje år firas VÄRLDSMILJÖDAGEN över hela världen.

Det är en av FN instiftad temadag som har uppmärksammats årligen sedan 1972 då den skapades för att belysa behovet av att ta bättre hand om vår miljö och vår planet. Sedan dess har Världsmiljödagen kommit att utvecklas till en global plattform för att skapa medvetenhet och uppmuntra till handling kring frågor såsom miljöhot och klimatförändringar.

Varje år drivs evenemang kring Världsmiljödagen av FN:s miljöprogram UNEP (United Nations Environmental Programme) utifrån ett speciellt tema. År 2020 vill Världsmiljödagen sätta ett särskilt fokus på den biologiska mångfalden, och FN:s globala kampanj kring detta finns att följa på Världsmiljödagens internationella temasida https://www.worldenvironmentday.global/ och kampanjen körs med hashtaggen #ForNature.

Årets tema Biologisk mångfald handlar om grunden som stödjer allt liv på vår planet.

Med Biologisk mångfald, eller biodiversitet som det också kallas, menas variationsrikedomen av livsformer i en given miljö, antingen på land eller i vatten, och det innefattar allt ifrån djur och växter till svampar och små mikroorganismer.

Men den biologiska mångfalden på vår planet hotas nu mer än någonsin. Forskare hävdar att det just nu pågår en massutrotning av arter. Enligt FN:s vetenskapliga rapport (IPBES) är nu 1 miljon djur- och växtarter utrotningshotade. Det är en av fyra kända arter, och därmed är också våra ekosystem hotade. Denna förändring går också alarmerande fort, och det är människan och vårt sätt att producera och konsumera som är den drivande orsaken.

Världsmiljödagen 2020 syftar därför till att belysa hur vi människor är ofrånkomligt länkade till och beroende av naturen för vår existens och livskvalitet. Målet med dagen och årets tema är också att uppmärksamma behovet av att återställa naturen och vända förlusten av den biologiska mångfalden.

Världsmiljödagen är också en viktig plattform för att främja framsteg inom miljöområdet av FN:s Globala Mål inom Agenda 2030. Årets tema berör tydligt mål nummer 15 "Ekosystem och biologisk mångfald". Men det är även kopplat till mål nummer 13 "Bekämpa klimatförändringarna", då ekosystem med färre arter är mindre motståndskraftiga och den biologiska mångfalden har därigenom en betydande roll i vår tids stora utmaning att klara klimatförändringarna.

År 2020 är också sagt att vara superåret för att rädda den biologiska mångfalden. I år tas därför extra många initiativ på den globala agendan för hållbar utveckling med detta i fokus.

Nu är det dags att vända utvecklingen!